CHP’li Gürer: Hububat üreticilerinin sorunları araştırılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hububat alım fiyatlarının belirlenme sürecindeki kriterlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve belirlenen düşük fiyatların ilerleyen süreçte hububat üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Gürer Çiftçilerin TMO tarafından açıklanan düşük alım fiyatına büyük tepkileri olduğunu ve fiyatın 15 TL çıkarılmasının istediklerini söyledi.

Gürer, “?Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2024 yılı hububat alım fiyatları, çiftçiler arasında büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Açıklanan hububat alım fiyatları, çiftçilerin üretim maliyetlerinin oldukça altında kalmıştır. Makarnalık buğday için ton başına 10.000 TL, ekmeklik buğday için ton başına 9.250 TL ve arpa için ton başına 7.250 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, buğday için ton başına 1.750 TL ve arpa için ton başına 750 TL destek ödemesi açıklanmıştır.

?Ülke genelindeki tarımsal girdi enflasyonun yüzde 79’a ulaştığı bir dönemde, hububat alım fiyatları düşük tutulmuş ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin altında bir hububat alım fiyatı açıklanmıştır. Geçen yıla göre buğday fiyatlarındaki yüzde 12’lik artışa karşın, arpa fiyatlarındaki artış oranı sadece yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, tarım sektöründeki üreticiler ve çiftçiler için ilerleyen süreçte ciddi sorunları beraberinde getirecektir” dedi.

MALİYET ALTINDA FİYAT

Gürer, “Çiftçilerin üretim maliyetlerini oluşturan unsurlar arasında tarla kirası, toprak hazırlığı, tohum maliyetleri, ekim masrafları, taban gübre, zirai ilaçlar, ilaçlama giderleri, traktör bakımı, akaryakıt ve biçerdöver giderleri bulunmaktadır. Bu maliyet kalemleri göz önüne alındığında, dekara 400 kg verim elde edilmesi durumunda kuru tarımda maliyet ton başına 12.680 TL ve sulu tarımda ise 13.390 TL olarak hesaplanmıştır. Bu da, açıklanan alım fiyatlarının çiftçilerin gerçek maliyetlerinin altında olduğunu somut bir şekilde göstermektedir” diye konuştu,

ÜRETİM DÜŞÜYOR

CHP’li Gürer, “Düşük alım fiyatları ve artan maliyetler, çiftçilerin gelecek yıllarda hububat üretim miktarlarını azaltmalarına neden olacaktır. Bu durum ise gıda güvenliğini ve tarım sektörünün istikrarını tehlikeye atacaktır. Dolayısıyla, hububat alım fiyatlarının üretim maliyet artışları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.

ALIM FİYATI 15 TL OLMALIDIR

Gürer, “Buğday taban fiyatının ton başına 15.000 TL olarak revize edilmesi gerektiğini de belirtti .Gürer “ hububat üreticilerinin sürdürülebilir bir şekilde üretim yapabilmesi ve ülke genelinde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi adına hububat alım fiyatlarının belirlenme sürecindeki kriterlerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve belirlenen düşük fiyatların ilerleyen süreçte hububat üretimi üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması için Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz” diyerek TBMM Başkanlığına başvurdu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir