Tasarruf tedbirleri Meclis’e uğramadı

Resmi Gazete’de yayınlanan tasarruf genelgesi, kamu adına harcama yapan tüm kurumları kapsayacak şekilde hazırlandı. Ancak, TBMM Genel Sekreterliği’nin yapacağı harcamalar bu genelgeden muaf tutuldu.

Bu muafiyet kapsamında, TBMM’nin milletvekillerine tahsis ettiği lüks araçlar ve milletvekillerinin görev amaçlı seyahatleri herhangi bir kesintiye uğramayacak.

Diğer kamu kurumlarının lojman ve sosyal tesislerinin satılması kararına rağmen, TBMM’nin sahip olduğu sosyal tesislerde harcamalar devam edecek.

Belediyelerin halkın ihtiyacını karşılamak için yeni bina alamayacakları, kiralamayacakları ve yeni inşaatlara başlayamayacakları belirtildi.

Ancak, bu tür harcamalar için zorunlu hallerde izin alınması gerekecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyelerin kurallara uygunluğunu denetleyecek.

Kısıtlamalar nedeniyle belediyelerin yaşlı evi, çocuk kreşi, sosyal tesis gibi ihtiyaçlar için bina alamayacakları ve hizmetlerde aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Bu genelgeye rağmen TBMM’nin personel alımında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceği ve cep telefonu tahsisinde diğer kurumlara getirilen sınırlamaların milletvekilleri ve TBMM yöneticilerine uygulanmayacağı da iddia edildi.

“TBMM BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ HARİÇ”

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç) kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazlarının kullanılmasında aşağıdaki tedbirlere uyacaklardır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir